Activitats /

h

IV Premi Audiovisual Sambori-MiCe 2018 a produccions escolars en valencià

La Fundació Sambori, dins del marc de la VI MiCe 2018 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu), convoca el IV Premi Audiovisual SAMBORI-MiCe 2018 d’acord amb les bases següents:

1 – Podran participar produccions audiovisuals realitzades durant els darrers dos anys als centres d’Educació Infantil i PrimàriaSecundàriaBatxillerat, Cicles Formatius i Centres d’Educació Especial del País Valencià sempre que no hagen estat presentades en edicions anteriors de la MiCe.

2 – Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació, animació… sempre que la llengua utilitzada siga el valencià.

3 – La durada màxima de les produccions audiovisuals presentades serà de 15 minuts i per a les categories de Book Tràiler de 90 segons.

4- Els/Les alumnes hauran d’haver participat en tots els processos de la producció, ben entès que, en tractar-se de produccions d’àmbit educatiu, la mediació i la direcció de professores i professors ha d’estar present inevitablement.

5 – S’estableixen sis categories:

 • Produccions realitzades per alumnes d’Educació Infantil
 • Produccions realitzades per alumnes d’Educació Primària
 • Produccions realitzades per alumnes d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
 • Produccions realitzades per alumnes de Centres d’Educació Especial
 • Book Tràiler* realitzats per alumnes d’Educació Infantil i Primària
 • Book Tràiler* realitzats per alumnes d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

6 – La formalització de la inscripció es farà fins el 1 de desembre 2017 i constarà obligatòriament de:

 • Inscripció electrónica, cal omplir la butlleta d’inscripció telemàticament. La pots trobar en el següent enllaç: BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
 • Un fotograma del curtmetratge
 • La Producció i/o Book Tràiler presentat. 

Tant el fotograma del curtmetratge com la Producció i/o Book Tràiler es presentaran online mitjançant qualsevol plataforma de descàrrega d’arxius (Wetransfer, Dropbox, Drive…) enviant l’enllaç de descàrrega dins de l’apartat corresponent de la butlleta d’inscripció o enviant-los al correu electrònic samborimice@jordielmussol.com, indicant-ne el títol i el centre educatiu, sempre abans de la fi del terme de inscripció.

S’admeten els següents formats audiovisuals:

 • .avi (Windows)
 • .mov (MAC)
 • .mpg-4
 • .mp4
 • H.264 (códec)

7 – La Fundació SAMBORI triarà un jurat format per professionals de l’audiovisual i de l’educació; donarà dos premis per cada categoria: un PRIMER PREMI i un ACCÈSSIT. Les Actes del jurat es podran consultar en el web de la Fundació Sambori (www.sambori.net) i en el web del festival MiCe (www.micevalencia.com).

8 – També s’atorgarà un PREMI DEL PÚBLIC per a cada categoria.

Aquest premi s’atorgarà mitjançant el recompte de visualitzacions consolidades fins al 16 de febrer de 2018 en la plataforma de visualització que l’organització trie per optar al PREMI DEL PÚBLIC.

És important recordar que l’ús d’imatges, melodies o cançons subjectes a drets d’autor pot portar al bloqueig per la plataforma de visualització del curtmetratge, impedint la seua reproducció.

En la validació i recompte de les visualitzacions s’estarà a les condicions generals que regisquen en la plataforma de visualització.

Es podran visualitzar a partir del dia 15 de desembre de 2017 en el canal de Youtube Premis SAMBORI-MiCe 2018.

També es podrà accedir mitjançant els següents enllaços:

Accedir per el web de la Fundació SAMBORI 

Acceder per el web del Festival MiCe

Trobareu el procediment de visualització en el web de la Fundació Sambori (www.sambori.net), en l’apartat Premis/Premi Audiovisual Sambori-MiCe i en el web del festival MiCe (www.micevalencia.com) en  l’apartat MICE 2018/PREMI AUDIOVISUAL SAMBORI-MICE 2018.

9 – Els guardons seran lliurats en el transcurs de la Gala de Cloenda de la VI MiCe 2018 (Mostra Internacional de Cinema Educatiu). El lloc concret i l’hora del lliurament els podreu trobar al web de la MiCe (www.micevalencia.com) i de la Fundació Sambori (www.sambori.net).

10 – La participació en el PREMI AUDIOVISUAL SAMBORI-MiCe pressuposa la total acceptació d’aquestes bases,  de forma expressa l’AUTORITZACIÓ DE PUBLICACIÓ del curtmetratge presentat dins de la plataforma que l’organització trie per optar al PREMI DEL PÚBLIC mitjançant el recompte de visualitzacions, així com també l’AUTORITZACIÓ DE PROJECCIÓ en els passes escolars i en qualsevol acte programat dins del festival VI MiCe 2018.

11 – Totes les pel·lícules guanyadores, si no hi ha oposició expressa mitjançant escrit dirigit a la Fundació Sambori, seran subtitulades a l’anglés, incloses en una maleta audiovisual i projectades en els festivals d’arreu del món amb acord de col·laboració amb la MiCe amb el títol: “SAMBORI-MiCe on the road. Pel·lícules escolars valencianes en valencià pel món”.

12 – La interpretació d’aquestes bases serà competència exclusiva de la FUNDACIÓ SAMBORI i de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL com a organitzadora de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu MiCe.

 

IMPORTANT: Què és un book tràiler?

Un book tràiler és un xicotet audiovisual d’un màxim de 90 segons per tal de motivar a la lectura d’un llibre, una cosa pareguda al que fan les pel·lícules per tal de promocionar-les.

El que anem a fer nosaltres és utilitzar l’audiovisual per a promocionar la lectura, per captar un nou tipus de lector més vinculat a la imatge i la televisió, per sorprendre, per presentar amb força una autora o autor nou, o per donar-li tridimensionalitat a un personatg, que, de vegades és real, com en el cas de les biografies, i té una vida rica en imatges fora d’aquesta obra escrita.

Elements d’un Book Tràiler:

– Entradeta de presentació.

– Imatges: il·lustracions del propi llibre o historieta per a contar-lo.

– Un poc d’informació sobre l’autor.

– Poca durada

– Gran intensitat

– Funciona com un avanç

– Tracta d’enganxar el públic

– Proporciona informació: autors/es, dates de presentació

Compartir:

Calaix
 • Unión Alcoyana
 • Som Trobada
 • Escola valenciana. Federació d'associacions per la llengua.