Activitats /

Concurs de micropoemes

L’Ajuntament d’Alcoi, la Coordinadora de l’Alcoià i El Comtat pel Valencià, i Aramultimèdia convoquen un concurs de micro poemes en valencià per a escolars i un altre per a adults basats en Joan Valls. Amb premis de 150 i 300 euros per a majors i vals de 30 i 50 euros per als escolar, a banda de lots de llibres de Joan Valls.

El concurs té algunes particularitats especials, la més destacable, que els poemes no han de superar els 4 versos de llargària i, evidentment, deuen estar escrits en valencià i fer referència a la vida o l’obra del poeta Joan Valls.

 

BASES DEL CONCURS ESCOLAR

 

1. Podrà participar qualsevol alumne dels centres educatius de les comarques de l’Alcoià i El Comtat.

S’estableixen les categories següents:

A: Segon cicle de Primària

B: Tercer cicle de Primària

C: Primer cicle de Secundària

D: Segon cicle de Secundària

E: Batxiller i cicles formatius

F: Educació Especial

 

2. El tema serà lliure, sempre que el micro-poema faça referència a l’obra o la vida del poeta Joan Valls.

 

3. Les obres estaran escrites en valencià.  

 

4. Els textos hauran de ser originals i no haver sigut publicats en cap mitjà o suport. No podran haver rebut prèviament cap premi o accèssit en un altre certamen o concurs.

 

5. L'extensió de les obres serà d’un màxim de 4 versos.

 

6. Cada centre podrà seleccionar un màxim de 3 alumnes per cada grup aula.

 

7. L’escola enviarà tots els poemes seleccionats en un sol correu a l’adreça electrònica: concursjoanvallsescolar@gmail.com. A l'assumpte del correu s'especificarà: “I Concurs ESCOLAR de micro-poemes Joan Valls”.

Cada poema s’enviarà en un arxiu de word independent que contindrà el poema a la meitat superior i les dades de l’autor i el centre educatiu a la meitat inferior:

Nom de l’escola

Nivell educatiu

Professor responsable

Nom de l’autor

Telèfon del centre

Correu electrònic de contacte

 

8. El certamen està dotat amb els següents premis per a cada categoria:

 

PRIMER PREMI: Guardó + lot de publicacions adequades de les editades durant l’Any Valls + lot de llibres + Val de material escolar per 50 €.

SEGON PREMI: Guardó + lot de publicacions adequades de les editades durant l’Any Valls + lot de llibres + Val de material escolar per 30 €.

 

9. El termini de presentació comença amb la publicació d'aquestes bases i es tanca l'1 d’abril de 2018.

 

 10. El jurat estarà compost per un representant de l’Ajuntament d’Alcoi, un altre del diari Aramultimèdia i tres persones relacionades amb el món educatiu i literari proposades per la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià.  

 

11. El jurat donarà a conéixer públicament la resolució del concurs durant el mes d’abril de 2018 a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi i del diari Aramultimèdia.

 

12. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que cap de les obres presentades reuneix la qualitat necessària i podrà decidir respecte a qualsevol circumstància no inclosa en aquestes bases.  

 

13. L’Ajuntament d’Alcoi i el diari Aramultimèdia podran disposar de les obres presentades –premiades o no-- per a la seua publicació o difusió.  

 

14. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases, la conformitat absoluta amb les decisions del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació.

 

 

BASES CONCURS ADULT

 

1. Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, a partir de setze anys.   

 

2. El tema serà lliure, sempre que el micro-poema faça referència a algun aspecte de l’obra o la vida del poeta Joan Valls i Jordà. 

 

3. L'extensió de les obres serà d’un màxim de 4 versos i cada autor podrà enviar un màxim de 5 poemes.

 

4. Les obres estaran escrites en valencià. 

 

5. Els textos hauran de ser originals i no haver sigut publicats en cap mitjà o suport. No podran haver rebut prèviament cap premi o accèssit en un altre certamen o concurs.

 

6. Els poemes aniran signats amb pseudònim.

 

7. Els originals de les obres es presentaran únicament en format digital, enviant-los a l'adreça electrònica: concursjoanvallsadult@gmail.com. A l'assumpte del mail s'especificarà: “I Concurs de micro-poemes Joan Valls”. S’inclourà un arxiu adjunt (en format .doc) amb:

  1. El poema a la meitat superior de la pàgina, signat amb el pseudònim desitjat per a la seua difusió.
  2. Les dades de l’autor a la meitat inferior: pseudònim, nom i cognoms, domicili complet, telèfon i adreça de correu electrònic.

 

8. L'organització no mantindrà correspondència amb els participants en el certamen.

 

9. El certamen està dotat amb els premis següents:

 

Primer Premi: Guardó + lot de publicacions de l’Any Valls + 300 euros

 Segon Premi: Guardó + lot de publicacions de l’Any Valls + 150 euros

 

10. El termini de presentació comença amb la publicació d'estes bases i es tanca l'1 d’abril de 2018.

 

 11. El jurat estarà compost per un representant de l’Ajuntament d’Alcoi, un altre del diari Aramultimèdia i un tercer de la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià.  

 

12. El jurat donarà a conéixer públicament la resolució del concurs durant el mes d’abril de 2018 per la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi i del diari Aramultimèdia.

 

13. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que cap de les obres presentades reuneix la qualitat necessària i podrà decidir respecte a qualsevol circumstància no inclosa en aquestes bases.  

 

14. L’Ajuntament d’Alcoi i el diari Aramultimèdia podran disposar de les obres presentades –premiades o no- per a la seua publicació o difusió.  

 

15. Els participants respondran personalment de la legítima titularitat i originalitat de l'obra en els termes citats en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, garantint la titularitat i el caràcter original i inèdit de l'obra.

 

16. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases, la conformitat absoluta amb les decisions del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació.

Compartir:

Calaix
  • Unión Alcoyana
  • Som Trobada
  • Escola valenciana. Federació d'associacions per la llengua.