Activitats /

II PREMI ‘REVISCOLA EL TEATRE’

Per segona vegada, vos presentem el “Premi REVISCOLA EL TEATRE”, amb l’objectiu de promoure la producció de teatre en la nostra llengua, a creuar terres, ser valents i valentes i llençar-se als escenaris en valencià! Aquest any vos proposem fer del nostre dia dia una rialla. El II premi Reviscola el Teatre va de monòlegs! Accepteu el repte? Endavant! Necessitem valents i valentes com vosaltres que no es deixen mai res per caminar.

En aquest enllaç et pots descarregar les bases del II Premi "Reviscola el Teatre"

BASES:

1. Podran participar-hi totes aquelles persones que prèviament s’hagen inscrit . Posteriorment hi haurà un procés de selecció per part de l’organització.

2. La inscripció es dirigirà per escrit, adjuntant el full d’inscripció a:

Adreça electrònica: teatrereviscola@gmail.com

Dades a consignar en la inscripció:

Nom i cognoms del participant.

Localitat de residència.

Telèfon de contacte.

Data de naixement: en el cas de menors d’edat.

3. És imprescindible adjuntar un enregistrament del monòleg en format estàndard-DVD, .mpeg, o .avi, que quedarà en propietat de l’organització del Concurs. També caldrà enviar el guió del monòleg. S’haurà d’enviar via correu electrònic com a últim dia, el dia del tancament de la inscripció. Si s’envia més tard, no entrarà a concurs.

4. Tots els monòlegs han de ser en valencià. L’extensió màxima haurà de ser de 10 minuts.

5. La inscripció es tancarà el proper dia 14 d’Abril de 2014.

6. Una vegada seleccionats els finalistes, se’ls convocarà a una trobada per tal de confeccionar el programa d’actuacions definitiu.

7. Els seleccionats facilitaran el dia de la trobada l’import de 20 € de drets de participació que serà degudament retornat al finalitzar l’actuació. Si per qualsevol causa un o una monologuista no es presenta el dia de la seva representació perdrà automàticament els drets de participació.

8. La posada en escena serà a càrrec del participant, tenint en compte les dimensions de l’escenari en què s’actuarà. Es comunicarà oportunament.

9. La data d'actuació serà el 16 de maig a Cocentaina, a les comarques de l’Alcoià i el Comtat.

10. El mobiliari, vestuari, maquillatge i altres són a càrrec del participant.

11. Només tindran accés a l’escenari aquelles persones que prèviament s’identifiquen a la Comissió Organitzadora.

12. La Comissió Organitzadora es reserva el dret d’enregistrar la representació.

13. El Concurs és organitzat per Reviscola l’Alcoià i Comtat i la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel valencià. La selecció de participants la farà una comissió de les entitats organitzadores.

14. El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món del teatre, actuant una persona com a Secretari, amb veu però sense vot.

15. Els monòlegs guanyadors obtindran com a premi:

· El 1r premi serà de 150€ en metàl·lic, el 2n premi de 100€ i el 3r premi de 80€.

· La possibilitat de realitzar representacions promogudes per l’organització, en els concerts de la Gira, les Trobades d’Escoles en Valencià o animacions en ajuntaments col·laboradors.

· La representació del monòleg un dia del Feslloch (Festival de música en valencià que es realitza en Benlloch durant el mes de juliol), tenint aquest dia el sopar i l’entrada.

16. El premi serà atorgat mitjançant el vot del jurat i el vot del públic assistent a la representació. El vot del públic tindrà la mateixa validesa que el vot d’un/a membre del jurat. Els membres del jurat es reserven el dret a deixar el premi desert.

17. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

18. Qualsevol cas no especificat en aquestes bases serà resolt per la Comissió Organitzadora, sense dret a reclamació, així com aquelles modificacions que les circumstàncies aconsellen per la bona marxa del Concurs.

19. El premi es lliurarà una vegada finalitzat el concurs.

20. La presentació de la inscripció representa l’acceptació d’aquestes bases.

Compartir:

Calaix
  • Unión Alcoyana
  • Som Trobada
  • Escola valenciana. Federació d'associacions per la llengua.