Activitats /

TENDÈNCIES I HÀBITS DE LECTURA EN ELS XIQUETS I JOVES VALENCIANS

Títol: TENDÈNCIES I HÀBITS DE LECTURA EN ELS XIQUETS I JOVES VALENCIANS Lloc: Centre Cultural el Teular. Cocentaina. Hora d'inici: 19:30 Data: 2012-02-23 Descripció: Xarrada titulada "Tendències i hàbits de lectura en els xiquets i joves valencians" a càrrec de Dari Escandell.

Què lligen hui en dia els xiquets i els joves valencians? És més, perquè lligen -si és que ho fan? Què o qui els indueix a llegir? L'escola, potser? En suma: quins -i com- són els seus hàbits de lectura al llarg de les diverses (i bruscament mutables) etapes que travessen durant el decurs cap a la maduresa personal? I, a tot açò, en quina proporció es llig en valencià? Sempre s'ha tingut la sospita enfundada que la incidència dels diferents programes del sistema educatiu valencià, els coneguts com a programes d'ensenyament bilingüe (PEB), era un factor decisiu en relació amb la creació de bons hàbits de lectura en valencià, però fins ara no comptàvem amb dades reals. Per això, la present xarrada pretén donar a conéixer, d'una manera didàctica i reflexiva -i en la mesura del possible, lúdica-, els resultats d'un treball de camp de la Universitat d'Alacant dut a terme en una cinquantena d'escoles i instituts del migjorn valencià, que mostren, d'una banda, fins a quin punt la llengua vehicular bàsica de l'escola condiciona la predilecció o preferència per un idioma o un altre a l'hora d'escollir una lectura; i, d'una altra, si l'escolarització en valencià és sinònim -o no- de més i millors lectors, independentment de l'idioma en què estiguen escrits els llibres.

Compartir:

Calaix
  • Unión Alcoyana
  • Som Trobada
  • Escola valenciana. Federació d'associacions per la llengua.